LİNK
http://hotfile.com/dl/92194468/284c6...ULERI.rar.html

İÇERİK
Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I (ISBN: 975-395-755-6)
Kemal Saatçioğlu ile Söyleşi
Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Demir-Çelik Öyküsü
İlk Feneri Yakanlar
Yeşil Çay Yaprağında Demli Çay Bardağına Bir Başarı Öyküsü
Devrim Otomobili Hikayeleri
Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Hüzünlü Örneklerinden Biri
Celalettin Uzer’le Söyleşi
Uçak Fabrikaları Nasıl Kapatıldı?
Atatürk Orman Çiftliği
Bir Rüzgara Karşı Toplu Konut Öyküsü
Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Yüksek Mühendis Mektebi ve Dökümcülük Anılarım
PTT Arla ve Teletaş’ın Öyküsü
MTA'lı Yıllarım

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-II (ISBN: 9944-89-127-4)
Kömüre Giden Demiryolu
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi Politikaları ve SÜMERBANK
Refik Fenmen: Mühendisliği ve Eğitimciliği ile Örnek Bir Fen Adamı
Beyaz Şekerin Acılaşan Öyküsü
Cumhuriyet’in Kuruluşundan Bir Mühendislik Öyküsü: Cam Sanayimiz
İzettin Silier ile Odalarımız ve Biz
Sevinç - Hüzün Sarmalında Bir Topraksu Öyküsü
F. Behçet YÜCEL ile Yüksek Gerilimli Yıllar
Aydın Köksal: Bilişime ve Bilim Dilinin Türkçeleşmesine Adanan Bir Yaşam
Seydişehir Alüminyum
Bir AR-GE Öyküsü; ORDOT Projesi
Bir Döneme Tanıklık İstanbul-Hilton Otelinin Kuruluş Öyküsü
İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ)Hikayesi
Türk Yüksek Mimarlar Derneği

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-III (ISBN: 978-9944-89-575-0)
Bir Demiryolu Neferi Behiç ERKİN
Cumhuriyet Dönemi Endüstri Mirası Havacılık Sanayi Yapıları
Ulusal Havacılık Tarihimizin Ta Kendisi
Tekstil Mühendisliğinin Üniversitesi
Bursa Merinos Dokuma Fabrikası
Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen İlk Gemiler ve
Bir Cumhuriyet Dönemi Yapıtı İller Bankası
İlk Robot
Haritacı Ekrem ULSOY
ORKÖY
Türk Mühendisliğinin Tarihçesi
Paydossuz Bacalar, Paydossuz Yaşamlar ve Mühendisler Mimarlar